» Start
» Länkar

» Kontakt

Användarnamn:
Lösenord:
Bifrostorden är en svensk orden, instiftad så sent som 1925. Den är en i sig tidlös sammanslutning, men i ordenssammanhang ses den som en ung och modern orden.


Bifrostorden står öppen för varje man, som är känd för hederligt och aktningsvärt leverne. Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd eller invandrare. Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet och en god vilja. Broderskapets och jämlikhetens grundidéer är utmärkande för Bifrostorden, och därför välkomnas män ur alla samhällsklasser och yrken.

         
Bifrostorden vill se sina medlemmar utvecklas till goda och uppriktiga människor med ansvar för medmänniskor och med tolerans för oliktänkande.
      
Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag, som är alltjämt gällande, och lyder:  
  • Orden ska befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
  • Orden ska bedriva hjälpverksamhet.
  • Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
 Detta betyder konkret:
  • att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
  • att Orden genom sin hjälpverksamhet ska bidra till en bättre tillvaro för Ordens medlemmar och våra medmänniskor, t ex genom ekonomiskt stöd till projekt av kulturell och/eller humanitär art.

Logen 8 Manheim grundades 1928 och var då, som namnet antyder, den åttonde logen inom Bifrostorden.

Vill Du veta mer? Besök då Ordens hemsida.